Slide background
Slide background

Featured

انجمن علمی مدیریت دانش ایران
پیشگام در توسعه علوم و فناوری مدیریت دانش در ایران
Brilliant Sliders
در راستای گسترش علوم و فتاوری اللخصوص در زمینه مدیریت دانش انجمن شعباتی را در سراسر میهن عزیزمان ایران در دو رسته دانشجویی و استانی فعال نموده است. امید است یا توسعه استفاده از مدیریت دانش در علوم مختلف گامی بلند در توسعه دانش محور در کشورمان فراهم گردد. و شاهد رشد و بالندگی علمی ایران عزیز باشیم
تاسیس شاخه دانشجویی
انجمن مدیریت دانش ایران به منظور گسترش فعالیت‌های خود در دانشگاه‌های کشور و ترویج و ارتقای دانش مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی (اعم از پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها)، شاخه‌های دانشجویی را در سطح کشور ایجاد می‌نماید. فرآیند تاسیس شاخه دانشجویی انجمن مدیریت دانش ایران با توجه به فرآیندها و شرایطی که در این شیوه‌نامه تشریح شده، مشخص شده است.
تاسیس شعبه استانی
انجمن مدیریت دانش ایران به منظور گسترش فعالیت‌های خود در سرتاسر کشور عزیزمان ایران و ترویج و ارتقای دانش مدیریت دانش در استان‌ها، شعبات استانی یا منطقه‌ای را در سرتاسر کشور ایجاد می نماید. فرآیند تاسیس شعبه انجمن مدیریت دانش ایران با توجه به فرآیندها و شرایطی که در شیوه‌ نامه تشریح شده، مشخص شده است.در ادامه به صفحه مورد نظر مراجعه نمایید
Image 1
Image 2
Image 3
Content

کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ، بلاکچین و اقتصاد

انجمن مدیریت دانش ایران با همکاری دانشگاه مالک اشتر و معاونت علکی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می نماید

چرا در انجمن مدیریت مدیریت دانش عضو می‌شویم!؟

برگزاری دوره‌های آموزشی
برگزاری دوره‌های آموزشی
تشکیل کارگروه‌های تخصصی
تشکیل کارگروه‌های تخصصی
انتشار خبرنامه تخصصی
انتشار خبرنامه تخصصی
‌برگزاری سمینارها و همایش‌ها
‌برگزاری سمینارها و همایش‌ها