درباره ما
انجمن مدیریت دانش ایران با هدف توسعه دانش و آگاهی و توانایی‌ سازمان در حوزه مدیریت دانش در سال ۱۳۹۵ تاسیس شده است.
اعضای هیئت مدیره
 • دکتر افشین کازرونی

  دکتر افشین کازرونی

  عضو هیئت مدیره

 • دکتر ضیاء الدین قاضی زاده

  دکتر ضیاء الدین قاضی زاده

  عضو هیئت مدیره

 • دکتر رضا حسنوی

  دکتر رضا حسنوی

  عضو هیئت مدیره

 • دکتر پیمان اخوان

  دکتر پیمان اخوان

  رئیس هیئت مدیره

 • دکتر مجید عبدی خزانه دار

  دکتر مجید عبدی خزانه دار

  انجمن

 • مهندس غلامرضا نورمحمدنصرآبادی

  مهندس غلامرضا نورمحمدنصرآبادی

  دبیر اجرایی

 • دکتر مرتضی پیری

  دکتر مرتضی پیری

  نایب رئیس هیئت مدیره