امکان ارائه  گواهینامه در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد با استفاده از فناوری بلاکچین ،

در نظر دشته باشید این گواهینامه ها امکان احراز اصالت برای نویسندگان و سایر شرکت کنندگان را فراهم می آورد.


( گواهی حضور در کنفرانس و ارائه مقالات با فناوری بلاکچین صادر خواهد شد.)