در ادامه در لینک زیر میتوانید فهرست  کنفرانسهای برگزار شده انجمن مدیریت دانش ایران را مشاهده نمایید

 

 

صفحه کنفرانس ها در سیویلیکا