بازنگری

تاریخ

شماره صفحات اصلاح شده

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

گیرندگان

تعداد نسخ

1

کمیسیون انجمن های علمی کشور

1

2

شعبه استانی

1

 

 

 

تهیه کننده

تایید کننده

تصویب کننده

 

مهر کنترل

 

 

 

 

 

تاریخ صدور

نام و نام خانوادگی

مهندس غلامرضا نورمحمدنصرآبادی

دکتر مرتضی پیری

دکتر پیمان اخوان

 

سمت

دبیر اجرایی انجمن

معاون آموزش و پژوهش انجمن

رئیس انجمن

 

امضاء و تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

انجمن مدیریت دانش ایران به منظور گسترش فعالیت‌های خود در دانشگاه‌های کشور و ترویج و ارتقای دانش مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی (اعم از پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها)، شاخه‌های دانشجویی را در سطح کشور ایجاد می‌نماید. فرآیند تاسیس شاخه دانشجویی انجمن مدیریت دانش ایران با توجه به فرآیندها و شرایطی که در این شیوه‌نامه تشریح شده، مشخص شده است.

الف. اهداف

                 ترویج و ارتقای دانش مدیریت دانش در دانشگاه‌ها

                 مشارکت در پیشرفت دانشگاه‌ها

                 حمایت از برگزاری رشته‌ی مدیریت دانش و رشته های مرتبط در دانشگاه ها

ب. ویژگی‌های دانشگاه‌های مستعد تاسیس شاخه دانشجویی انجمن

1- دانشگاه باید دارای بیش از 15 عضو وابسته دانشجویی انجمن باشد.

تبصره: وجود رشته مدیریت دانش و یا رشته های مرتبط در آن دانشگاه الزامی است.

2- دانشگاه باید دارای انجمن علمی دانشجویی (مطابق با آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در رشته مدیریت دانش یا رشته‌های مرتبط (مدیریت کارآفرینی، مدیریت نوآوری، مدیریت اجرایی و...) باشد.

3- درخواست تاسیس شاخه دانشجویی باید توسط انجمن علمی دانشجویی مذکور در آن دانشگاه به انجمن تقدیم شود.

 پ. مدارک مورد نیاز و فرآیند تاسیس شاخه دانشجویی انجمن توسط متقاضیان

1- ارسال یک نامه درخواست رسمی از طرف دبیر شورای مدیریت انجمن علمی جهت تاسیس شاخه دانشجویی

2- ارسال یک معرفی نامه رسمی از طرف معاونت دانشجویی دانشکده یا دانشگاه یا نماینده آن دانشگاه یا دانشکده در انجمن‌های علمی دانشجویی، مبنی بر آن که انجمن علمی دانشجویی درخواست کننده، بر اساس قوانین دانشگاه به عنوان یک انجمن علمی دانشجویی شناخته می‌شود.

تبصره: در معرفی‌نامه باید اسم دبیر انجمن علمی دانشجویی  ذکر شده باشد.

  ت الزامات مدیریتی و ساختاری شاخه‌های دانشجویی انجمن

ارکان شاخه دانشجویی انجمن همان ارکان بیان شده در آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی است و آن انجمن، شاخه دانشجویی انجمن مدیریت دانش ایران نیز می‌باشد.

 

ث. انتظارات و حدود اختیارات شاخه‌های دانشجویی انجمن

              تمامی ضوابط، قوانین، آیین نامه‌ها و اساسنامه مربوط به انجمن علمی دانشجویی برای آن شاخه دانشجویی نیز صادق است.

              انجمن مدیریت دانش ایران در حدود امکانات و برنامه‌های خود از فعالیت‌های شاخه دانشجویی حمایت خواهد کرد.

              شاخه‌های دانشجویی انجمن می‌توانند مهر انجمن (با ذکر نام «انجمن علمی دانشجویی یا شاخه دانشجویی» دانشگاه در مهر انجمن) را تهیه و از آن در مکاتبات خود استفاده نمایند. طراحی و چاپ سربرگ و ... توسط شاخه‌های دانشجویی با استفاده از لوگوی انجمن (پس از تایید اقلام طراحی شده توسط انجمن) بلامانع است. تمامی مکاتبات باید با تایید «دبیر شاخه دانشجویی» باشد.

              انتظار می‌رود تا دوره‌های آموزشی دانشگاهي مورد تایید انجمن، توسط شاخه‌های دانشجویی برگزار شود. اين دوره ­هاي آموزشي دانشگاهي بايد صرفا در محل دانشگاه و براي دانشجويان همان دانشگاه برگزار گردد. تایید سرفصل‌ها و اساتید هر دوره آموزشی، به عهده انجمن می‌باشد. بدیهی است صدور گواهینامه برای شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی دانشگاهي، صرفا توسط انجمن صورت گرفته و مبتنی بر سیاست‌های کلی انجمن خواهد بود. درگواهينامه اعطايي ذكر خواهد شده كه دوره توسط شاخه دانشجويي انجمن برگزار گرديده است.

              انتظار می‌رود تا شاخه‌های دانشجویی تعداد اعضای دانشجویی خود را بر اساس شرایط عمومی عضویت در انجمن افزایش دهند. سهم شاخه‌های دانشجویی از هر نوع حق عضویت که توسط آن ها محقق شده باشد، 50 درصد خواهد بود. اعطای مدرک عضویت و ارایه خدمات به اعضای جذب شده، به عهده انجمن خواهد بود.

              انتظار می‌رود تا شاخه‌های دانشجویی جهت جذب حامی مالی و ثبت نام کننده برای کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش در دانشگاه خود تلاش نمایند که در این صورت 15 درصد از میزان حمایت مالی جذب شده توسط شاخه دانشجویی و 30 درصد از درآمد ناشی از ثبت نام معرفی‌شدگان شاخه‌های دانشجویی در کنفرانس، به شاخه دانشجویی پرداخت خواهد شد.

              انتظار می‌رود تا شاخه‌های دانشجویی جهت برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های دانشگاهی یا منطقه‌ای یا بخشی (در بخش‌های فعال دانشگاه و به صورت ملی)، در راستای نیازها و فرصت های دانشگاه، همچنین جلسات هم‌اندیشی در راستای سیاست‌های انجمن فعالیت نمایند. تصویب موضوع، نحوه شرکت، تصمیم‌گیری در خصوص مسایل مربوط به هزینه برگزاری بر عهده انجمن خواهد بود؛ اما مسایل اجرایی بر عهده شاخه دانشجویی انجمن است.

              شاخه‌های دانشجویی مجاز به داشتن حساب بانکی جداگانه و مستقل نیست. لازم به ذکر است که تمامی دریافتی‌های هر شاخه، باید به حساب انجمن مدیریت دانش ایران واریز شود. انجمن پس از دریافت وجوه، حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پرداخت سهم شاخه‌های دانشجویی اقدام خواهد کرد.

              تمامی اقدامات و تلاش‌های هر یک از شاخه‌های دانشجویی در خارج از محیط دانشگاه، باید با هماهنگی شعب استانی (در صورت وجود) باشد.

              انجمن می‌تواند به صورت موقت امکان فعالیت یک شاخه دانشجویی را در دانشگاه‌های مجاور به یک شاخه دانشجویی واگذار نماید.

              در خصوص فعالیت‌های آتی انجمن، هیات مدیره انجمن نحوه همکاری با شاخه‌های دانشجویی را تعیین خواهد کرد.

              انتظار می‌رود تا شاخه‌های دانشجویی برای برگزاری دوره‌های مرتبط با مدیریت دانش به دانشجویان سایر رشته‌ها تلاش نمایند.

              انتظار می‌رود تا شاخه‌های دانشجویی توجه و حمایت دانشگاه محل تحصیل را کسب نمایند.

              انتظار می‌رود تا شاخه‌های دانشجویی در برگزاری سمینارها و همایش‌های مختلف در آن دانشگاه بتوانند زمینه‌ساز همکاری و مشارکت فعالان حوزه مدیریت دانش را فراهم نمایند تا مفاهیم این حوزه در قالب همکاری با سایر نهادها گسترش و اشاعه یابد.

              شاخه‌های دانشجویی پای‌بندی به  اساسنامه‌ انجمن، پرداختن به فعالیت های علمی در این قالب، و عدم استفاده از پوشش انجمن برای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی را متعهد می‌شوند.

اعتبار مجوز شاخه‌های دانشجویی برای فعالیت در دانشگاه مربوطه سه سال خواهد بود و پس از اتمام این مدت، انجمن با ارزیابی فعالیت‌های شاخه‌های دانشجویی، مختار به تمدید یا لغو مجوز هر یک از شاخه‌های دانشجویی خواهد بود. همچنین انجمن در حین دوره سه‌ساله و درصورت صلاحدید و تصویب هیات مدیره انجمن، می‌تواند اقدام به ابطال مجوز شاخه‌های دانشجویی نماید. بدیهی است در صورت لغو مجوز، هر گونه سوءاستفاده شاخه‌های دانشجویی از مجوز قبلی، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.