اعضای هیئت مدیره

image دکتر افشین کازرونی عضو هیئت مدیره

image دکتر مجید عبدی خزانه دار انجمن

image دکتر مرتضی پیری نائب رئیس هیئت مدیره

image دکتر پیمان اخوان رئیس هیئت مدیره

 

image دکتر ضیاء الدین قاضی عضو هیئت مدیره

image مهندس غلامرضا نورمحمد نصرآبادی دبیر اجرایی

image دکتر حسنوی عضو هیئت مدیره

 
اطلاعات بیشتر